Splošni pogoji

Osnovne informacije

Sedež podjetja

BISERI JADRANA d.o.o.
Ulica Milana Majcna 10
1000 Ljubljana
Slovenija

Davčna številka: SI83842373
Matična številka: 2146762

Nemška podružnica

Adriaperlen
Sonnentaustr. 19b
80995 Minhen, Nemčija
www.adriaperlen.de

Delovni čas in kontakt

Ponedeljek - Sobota: 9:00 - 19:00
Telefon: + 386 31 606 608
Fax: 01 320 52 45

info@biseri-jadrana.si

Podrobnosti

IBAN A/C No.: SI56 3400 0102 1486 121
SWIFT (BIC KODA): KSPKSI22XXX
Banka Sparkasse d.d.
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, dne 22.8.2005, pod št. 1/42513/00.
Osnovni kapital 8.763,00 EUR
Direktorica: Tanja Gutenmorgen

Splošni pogoji


1. Politika odpovedi

Tukaj je naša trenutna politika odpovedi za apartmaje (če se ne dogovorimo drugače):

Brezplačno lahko odpoveste svojo rezervacijo do 21 dni pred prihodom (počitniške hiške in vile pa do 30 dni prej). Če odpoveste pozneje, bomo poskušali poiskati drugega gosta za vaše obdobje in če nam bo uspelo, vam bomo izdali voucher (v višini nove rezervacije). Voucher boste lahko uporabili pri novi rezervaciji vse do oktobra 2025.

2. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe (ki se manifestira v elektronskem naročilu rezervacije in elektronskem potrdilu o rezervaciji ter vplačani akontaciji) med podjetjem Biseri Jadrana in gostom, ki se prijavlja za določeno namestitev oz. drugo storitev. V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. Podjetje Biseri Jadrana, ki nastopa v vlogi najemodajalca, zagotavlja storitve v skladu z objavljenimi informacijami, opisom, terminom in potrjeno rezervacijo, razen v primeru izjemnih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, embargo, teroristične akcije, sanitarne in higienske motnje, intervencije pristojnih oblasti, smrti ali bolezni gostitelja in podobno).

Podjetje Biseri Jadrana zagotavlja, da bo osebne podatke gostov varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter jih uporabljal in shranjeval izključno za potrebe obdelave rezervacij in obveščanj gosta, ter jih v nobenem primeru ne bo prodal, predal ali dovolil vpogled tretji osebi.

3. OBVEZNOSTI PODJETJA BISERI JADRANA IN GOSTA

Podjetje Biseri Jadrana je dolžno nuditi storitve, navedene na internetni strani in skrbeti za pravice in interese gosta v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. To velja tudi za pravilno in korektno izbiro ponudnikov storitev.

Podjtje bo vse naročene storitve izvršilo popolnoma, razen v primeru izrednih okoliščin (točka 1), ko se postopa kakor je opisano v točki 5.

Gost je dolžan posedovati veljavne potne dokumente, držati se hišnega reda v namestitvenih objektih ter spoštovati hišna in druga pravila, ki veljajo za posamezne storitve.

Ob prihodu je gost dolžan lastniku namestitvenega objekta oz. izvajalcu storitve predati dokument o plačani storitvi (voucher) in osebne dokumente vseh gostov v posameznem objektu, da lahko gostitelj izvede zakonsko določeno prijavo gostov v pristojni lokalni turistični organizaciji. Podjetje Biseri Jadrana pošlje gostu dokumente za potovanje (Voucher in obvestilo oz. napotki pred potovanjem) po elektronski pošti in po navadni pošti najmanj 8 dni pred odhodom, v kolikor je bila plačana celotna storitev, najpogosteje pa je to 1 mesec pred prihodom. Gost je dolžan preveriti ali morda za vstop v državo, v kateri je izbrani počitniški kraj, potrebuje vizum, prav tako pa bo v primeru, da bo podjetju Biseri Jadrana znana informacija o stalnem prebivališču gosta, tudi podjetje samo opozorilo gosta na potrebo po vizumu in veljavnem osebnem dokumentu. V primeru nespoštovanja teh obveznosti gost nosi stroške in odgovarja za svojo škodo.

Prihod v vilo/apartma je možen po 16. uri, pri odhodu pa je treba vilo/apartma zapustiti do 10. ure dopoldne, v kolikor ni na Voucherju za posamezno vilo/apartma določeno drugače.

4. REZERVACIJE IN VPLAČILA

Vprašanja in rezervacije glede nastanitve in drugih storitev se sprejemajo po elektronski poti ali po telefonu, lahko pa tudi osebno v poslovnih prostorih podjetja Biseri Jadrana d.o.o., na naslovu Ulica Milana Majcna 10, v pritličju, v Ljubljani.

Po prejemu pozitivnega odgovora in računa za storitev s strani podjetja Biseri Jadrana, poslanega po elektronski pošti, se rezervacija sklene tako, da gost elektronsko ali po telefonu potrdi termin letovanja ter vplača 30% akontacije (ara), navedene na predračunu, v roku 1-2 delovnih dni oz. kot je navedeno na posameznem predračunu.

Ostalih 70% cene je potrebno vplačati 31 dni pred planiranim letovanjem.

V primeru, da akontacija na predračunu ni plačana v navedenem roku, se šteje, da storitev ni bila naročena. Če gost ne vplača preostalega dela cene v roku 31 dni pred letovanjem, se šteje, da je odpovedal letovanje oz. rezervacijo, in se nato postopa po točki 6.

Ob rezervaciji gost posreduje vse podatke, ki so potrebni za izvedbo rezervacije (v večini primerov je to je ime, priimek in rojstni datum vse udeležencev ter telefon in naslov).

V kolikor je v bivalni enoti več oseb, kot jih je zavedenih na dokumentu (voucher), ima tisti, ki oddaja bivalno enoto, pravico nenajavljene goste odsloviti.

Z izvršitvijo rezervacije (vplačilom akontacije) gost potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji ter da se z njimi v celoti strinja. Z določili Splošnih pogojev se gost lahko seznani na spletni strani Biserov Jadrana, oddelek Splošni pogoji na dnu spletne strani.

5. CENA NAMESTITVE

Cena vključuje osnovno storitev (najem apartmaja in spemljajoči stroški kot so turistična taksa...itd .), kakor je opisana na internetni strani. V namestitveni enoti so na razpolago osnovni higienski pripomočki (toaletni paprir, milo...) za začetek, po porabi le-teh pa si gost priskrbi svoje higienske pripomočke. Posebne ali dodatne storitve mora gost plačati posebej, zahteva pa jih lahko ob rezervaciji oz. kasneje, v kolikor so še možne.

Cene namestitev so objavljene v evrih. Podjetje Biseri Jadrana si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen (v primeru spremembe cen s strani osebe, ki nudi storitev ali zaradi spremembe tečaja), vendar mora gostom, ki so že vplačali akontacijo za določeno rezervacijo, zagotoviti ceno namestitve oz. storitve, ki je bila navedena na računu, ko so vplačali aro.

Pri določenih apartmajih je potrebno posebno doplačilo za končno čiščenje apartmaja v višini 60 €, kar bo posebej označeno pri ponudi in izračunu za najem apartmaja.

Za primer plačila z avansom, ki se za namene pogodbenega odnosa med gostom in podjetjem Biseri Jadrana smatra kot ara, s katero si gost rezervira termin. Po 41. členu Zakona o varstvu potrošnikov znesek pripadajočih obresti, obrestovanih po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad 3 mesece, ki gostu pripadajo za čas od datuma plačila avansa do dobave storitve, je podjetje Biseri Jadrana že upošteval v ponudbenem popustu.

6. PRAVICA PODJETJA BISERI JADRANA DO SPREMEMBE IN ODPOVEDI

Podjetje Biseri Jadrana si pridržuje pravico do spremembe rezervacije v primeru, da nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odpraviti (glej točko 1). Rezervirano namestitev se lahko zamenja samo ob predhodnem obvestilu gosta z bivanjem v enoti enake ali višje kategorije v istem kraju, in sicer za ceno, ki jo je gost prejel ob rezervaciji. V primeru, da je nadomestna namestitev možna samo v objektu višje kategorije, cena od vplačane rezervacije pa višja za 15%, si podjetje Biseri Jadrana pridržuje pravico plačila razlike v ceni ob posvetovanju z gostom. V primeru, da je zamenjava vplačane namestitve nemogoča, si podjetje Biseri Jadrana pridržuje pravico odpovedi rezervacije, gosta pa bo nemudoma obvestil o nastali situaciji ter mu zagotovil izplačilo celotne vplačane vsote. Enako velja, če do podobne situacije pride na licu mesta, ko je gost že prispel na končno destinacijo in se ne strinja s ponujeno kompenzacijo oz. nadomestno namestitvijo. se bo podjetje Biseri Jadrana trudil v skladu z dobrimi poslovnimi običaji gostu posredovati informacije tudi o storitvah, ki sicer niso v ponudbi podjetja Biseri Jadrana, z namenom, da mu olajša spremenjeno situacijo.

7. PRTLJAGA

Podjetje Biseri Jadrana ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali izgubljno prtljago, kot tudi ne za krajo prtljage ali dragocenosti, ki se nahajajo v namestitvenem objektu ali pri drugem izvajalcu storitve. Priporočamo najem sefa, v kolikor ta možnost obstaja. Izgubljena prtljaga ali kraja se lahko prijavita lastniku namestitvenega objekta ter na policijski postaji.

8. TURISTIČNA TAKSA

Turistična taksa je predpisana z Zakonom o turistični taksi Republike Hrvaške in znaša 1,7 EUR za odraslo osebo na dan. Mladina od 12 - 18 let starosti ima na ta znesek 50% popust, medtem ko za otroke do 12-ih let turistične takse ni potrebno plačati. Turistično takso gost poravna z računom za najem vile ali apartmaja in tako nima več nobenih dodatnih stroškov na licu mesta glede turistične takse.

9. VARŠČINA OB PRIHODU V VILO

V primeru najema vile se ob prihodu v vilo položi varščina v višini 300 € – 500 € (v gotovini, višina odvisna od posamezne vile), ki je gostu povrnjena ob odhodu iz vile, če ni bila povzročena nobena škoda na inventarju ter je bila vila zapuščena v normalnem čistem stanju (pospravljena in pomita kuhinja, odnešene vse smeti), ki omogoča začetek takojšnje sanitizacije in dezinfekcije ter priprava vile/apartmaja za naslednjega gosta.

V primeru, da je gost poškodoval določen inventar, zapustil vilo v nečistem stanju ali ni zapustil vile pravočasno (kot določeno v Voucherju), gostitelj od varščine odbije s tem nastale stroške. Če stroški zaradi poškodbe inventarja in opreme presegajo znesek varščine, je gost dolžan poravnati vso škodo, ki jo je povzročil.

V primeru najema apartmaja varščina ni potrebna. Gost je dolžan, da v kolikor ne bo izpolnil v tem členu navedenih pričakovanih obveznosti s strani gosta, poravnati škodo na licu mesta gostitelju osebno.

10. ODGOVORNOST GOSTA

Gost uporablja namestitev in druge storitve na lastno odgovornost. Biseri Jadrana ne prevzemajo nobene odgovornosti, če se poškoduje gost ali njegova lastnina, ali da gost povzroči škodo v namestitvenih objektih. Podjetje Biseri Jadrana prav tako ne prevzema odgovornosti za nevšečnosti, nastalih zaradi začasnega izpada elektrike, prekinitve dobave plina, nedelujoče kanalizacije, dobave vode in podobnih posledic višje sile.

V objektih, kjer je bazen, gost uporablja bazen na lastno odgovornost in prevzema odgovornost za nadzor nad mladoletnimi otroci. Bazeni v objektih niso ograjeni, nimajo varnostnika/reševalca ter so na določenih predelih globlji. Prav tako podjetje Biseri Jadrana ne prevzema nobene odgovornosti pri uporabi plaže ob objektu. Gost je obveščen, da plaže nimajo reševalcev in je zato v celoti odgovoren za svoja dejanja in nadzor nad mladoletnimi otroci v bližini morja in v njem.

Z izvršeno rezervacijo se gost obveže, da bo, v kolikor bi gostitelju povzročil škodo (npr. na inventarju), stroške poravnal gostitelju na licu mesta. Kakršne koli pritožbe s strani sosedov ali pristojnih lokalnih oblasti glede prekomernega hrupa in motnje nočnega miru so podlaga, da gostitelj zahteva izpraznitev vile/apartmaja brez povrnitve stroškov.

11. REŠEVANJE REKLAMACIJ

V primeru, da so bile storitve izvedene nekvalitetno in v nasprotju z opisom na internetni strani, mora gost to pomankljivost nemudoma sporočiti gostitelju, in mu s tem dati priložnost, da pomanjkljivost ali napako odpravi.

V primeru, da gost gostitelja ne najde ali ni zadovoljen z rešitvijo problema, mora nemudoma o tem obvestiti podjetje Biseri Jadrana, saj v nasprotnem primeru ni upravičen do nadomestila.

Gost mora pri ponudniku storitev takoj reklamirati neustrezno storitev ali pomanjkljivost po elektronski pošti na info@biseri-jadrana.si ali po dežurno telefonu na številko + 386 31 606 608, ki jo gost dobi napisano na voucherju.

Gost je dolžan sodelovati s ponudnikom storitev z dobrim namenom, da se odstranijo vzroki za reklamacijo. Če gost na mestu samem ne sprejme ponujene rešitve, ki ustreza vplačani storitvi, podjetje Biseri Jadrana ni dolžno upoštevati nadaljnjih pritožb gosta.

Če problem kljub trudu ponudnika storitev, podjetja Biseri Jadrana ter gosta ni rešen, mora gost najkasneje v zakonskih 30-ih dneh po vrnitvi s počitnic poslati pisno reklamacijo skupaj s potrdilom ponudnika storitev, da je bila reklamacija pri njemu vložena brez uspeha, s priloženimi dokumenti in fotografijami, ki dokazujejo utemeljenost reklamacije, pisarni Biseri Jadrana po elektronski pošti na e-poštni naslov info@biseri-jadrana.si.

Podjetje Biseri Jadrana bo popolno dokumentirano reklamacijo, pri katerih se vzrok v času letovanja ni odpravil in je prispele v roku 30 dni, obravnaval takoj in v zakonskem roku najkasneje 14-ih dni poslal odgovor in morebitno nadomestilo. Najvišje nadomestilo na podlagi pogodbe je omejeno na višino aranžmaja in je lahko le znesek za reklamirane delne storitve, ne more pa obsegati že izkoriščene storitve in tudi ne celotnega zneska. S tem se izključi pravica gosta do idealnega nadomestila za škodo.

12. SPORAZUMNO REŠEVANJE

Gost in podjetje Biseri Jadrana bosta vse težave reševala sporazumno po mirni poti in ves čas delovala v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in z načeli dobre vere in poštenja. V primeru nerešljivih situacij bosta obe strani ponovno poskusili rešiti nesporazum na miren in lep način; samo v primeru nerešljivosti situacije se bosta odločili za pomoč pristojnega sodišča.

BISERI JADRANA d.o.o.

31.01.2024